HARTEN3
Training en Ontwikkeling

Onze missie/visie

Onze missie

Geweld in gezinnen moet zo snel mogelijk gestopt worden, ieder heeft het recht om veilig op te groeien. Wij willen professionals inspireren en stimuleren om bij onveilige thuissituaties in actie te komen en daarmee het verschil te maken voor kinderen en volwassenen.

Vertaalt naar de praktijk

Zorgvuldig handelen vraagt om een gerichte aanpak, een duidelijke focus en voldoende kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een gerichte aanpak is er door te werken met de stappen van de Wet Meldcode. De focus komt door professionals kennis te bieden over huiselijk geweld en kindermishandeling en bewustwording van wat hun taak en rol in de stappen van de meldcode is. Wat meespeelt zijn de eigen  normen en waarden die bepalen hoe iemand (wel of niet) handelt.  En van belang is natuurlijk leren en oefenen hoe signalen concreet en feitelijk in kaart te brengen en bespreekbaar te maken.  Zorgvuldig handelen betekent ook de zorgen respectvol en met oog voor de relatie te kunnen delen met de betrokkenen.

 

De organisatie ondersteunt het zorgvuldig handelen met een op de organisatie afgestemd protocol meldcode: een stappenplan dat aangeeft welke stappen je dient te zetten bij zorgwekkende signalen en wie wat doet.  Verantwoordelijkheden daarin verschillen per taak/functie. Voor een leerkracht  is dat anders dan voor een gezinsspecialist en voor de  *aandachtsfunctionaris heel anders dan voor een beroepskracht. De kennis en vaardigheden die wordt aangereikt stemmen wij af op de doelgroep.

*De aandachtsfunctionaris is de deskundige in de organisatie voor implementatie en borging van de meldcode en voor coaching en ondersteuning van de beroepskrachten. Het is een specifieke taak waarvoor je in drie dagen wordt opgeleid door de LVAK.

 

Gerda Roos
Oprichter & Trainer

Gerda Roos heeft ruime ervaring als personeel- en organisatie-adviseur, manager, coach en trainer. Als betrokken bouwer zet zij zich in om de meldcode handen en voeten te geven binnen organisaties. In plaats van een ‘papieren tijger’ wordt de meldcode zo een en praktisch werkend hulpmiddel, dat beroepskrachten ondersteunt bij zorgen om een kind of volwassene(n).

Email
Irene de Heer
Oprichter & Trainer

Irene de Heer heeft gewerkt als personeel- en organisatieadviseur, manager, bedrijfsmaatschappelijk werker en intervisor. Vanuit haar huidige rol als coach, trainer en supervisor gaat zij op betrokken wijze de confrontatie, emotie en dat wat belemmert aan. Zij werkt aan keuzemogelijkheden waardoor weer nieuwe ruimte en energie ontstaat. Door de theorie te vertalen naar de praktijk weet zij mens en organisatie in beweging te krijgen.

EmailWebsite