HARTEN3
Training en Ontwikkeling

Trainingen & Workshops

De meldcode in de praktijk

De meldcode zet u in bij (een vermoeden van)  huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij om vermoedens van fysiek geweld, van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. De stappen van de meldcode helpen de professionals om daar zorgvuldig en doortastend mee om te gaan.

Daarvoor is het wel nodig dat beroepskrachten voldoende kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling hebben en goed uit de voeten kunnen met de stappen van de meldcode. Ofwel: durven, willen en kunnen signalen en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Trainingsaanbod:

  • Basis- en verdiepingstrainingen voor beroepskrachten.
  • Startbijeenkomst, verdiepings- en opfristraining voor aandachtsfunctionarissen en beroepskrachten
  • Verdiepings- of opfristraining, intervisie en coaching voor aandachtsfunctionaris.

Wat wij u graag laten weten:

  • Wij stemmen onze trainingen af op het kennisniveau van uw professionals.
  • Onze trainingen bieden wij desgewenst ook aan in combinatie met een online training van Augeo.
  • Harten3 is CRKBO geregistreerd als opleidingsinstelling. De trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Basistrainingen voor beroepskrachten

1. Basistraining van 2 dagdelen van 3 uur: Werken met de meldcode (Signaleren/ handelen) en Versterken van de gespreksvaardigheden bij vermoedens van huiselijk geweld.
Deze training is voor organisaties die met kinderen, jongeren, gezinnen en verzorgers/ouders werken. De training vergroot competenties op het signaleren, handelen, samenwerken en communiceren. Uw beroepskrachten leren zorgvuldig om te gaan met (vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling  met behulpo van de stappen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Inhoud van de training:

De training bestaat uit 2 modulen:
1. Werken met de meldcode (3 uur)
2. Versterken van de gespreksvaardigheden bij (vermoedens van) huiselijk geweld (3 uur). Module 2 kan alleen gevolgd worden als module 1 gevolgd is.

Module 1: Training Werken met de meldcode van 3 uur

Deze training is voor professionals die met kinderen, jongeren, gezinnen en verzorgers/ouders werken. Zij leren signalen zorgvuldig in kaart te brengen bij zorgen/een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en te handelen volgens de stappen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De training vergroot competenties op het signaleren, handelen, samenwerken en communiceren

Deze bijeenkomst richt zich op (vroeg)signalering bij zorgen rond kind en gezin. Deelnemers ontdekken wat huiselijk geweld en kindermishandeling is. Zij leren signalen te herkennen en zorgvuldig interpreteren. Ervaren wordt wat de invloed is van eigen normen en waarden bij het beoordelen van situaties. Onderzoeken (eigen) dilemma’s en twijfels die spelen tijdens het signaleringsproces. En als je je zorgen maakt, wat ga je dan doen? De deelnemers worden getraind op de voor hen relevante stappen van de meldcode. Aan de orde komen onder meer de verplichte stappen van de meldcode, wie doet wat,  privacy en dossiervorming, SISA/Verwijsindex, de sociale kaart en de rol van Veilig Thuis. 

Module 2: Versterken van de gespreksvaardigheden bij (vermoedens van) huiselijk geweld (3 uur).

Hier werken we aan het versterken van communicatieve vaardigheden.  deelnemers krijgen de benodigde basisvaardigheden aangereikt om de signalen bespreekbaar te maken met betrokkenen. Zij worden zich bewust van de eigen normen en waarden en dilemma's bij het signalen. Aan de hand van casuistiek wordt het geleerde in de praktijk gebracht.
Gewerkt kan worden met en zonder acteur.

Trainen met korting van de Gemeente Rotterdam: is uw organisatie gevestigd in Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk, Hoek van Holland, Pernis, Rozenburg of Rotterdam? Dan komt u mogelijk voor de hierboven beschreven training van 2 afzonderlijk te volgen modulen in aanmerking voor een bijdrage van de Gemeente Rotterdam.  Wij informeren u graag  over de voorwaarden voor het in aanmerking komen van de bijdrage van de Gemeente Rotterdam, neemt u contact met ons op voor meer informatie.

 

2. Basistraining Werken met de meldcode bij kwetsbare ouderen (3 uur)
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en kunnen dan afhankelijk worden van mantelzorgers. Mantelzorgers bieden vrijwillig zorg en hulp aan naasten met een chronische ziekte of beperking.  Zij zorgen bijvoorbeeld voor hun dementerende moeder of ouder met een psychische aandoening, of voor hun vader met een beroerte, een kind met autisme of een partner met de ziekte van Parkinson. En ook voor een vriend met psychische problematiek of een buur die door een ongeluk beperkt is. Dit kan de ouderen kwetsbaar maken.

Bij langdurig en intensief zorgen voor een ander, komt heel wat kijken. Hoe liefdevol en goedbedoeld de intenties ook zijn, de zorg kan als belastend ervaren gaan worden. De mantelzorger kan de grenzen van goede zorg overschrijden, we noemen dat dan ontspoorde mantelzorg. Ontspoorde mantelzorg kan leiden tot huiselijk geweld/ouderenmishandeling.

Als professional is het van belang dat u signalen van ontspoorde mantelzorg en huiselijk geweld leert herkennen en weet hoe zorgvuldig te handelen om verdere ontsporing te voorkomen en waar nodig het geweld te stoppen.

De Wet meldcode geeft aan welke stappen u als zorgprofessional dient te zetten bij vermoedens van ontspoorde mantelzorg/huiselijk geweld.

 

Start- of verdiepingsbijeenkomst beroepskrachten

1. Startbijeenkomst, verdiepings- of opfristraining voor beroepskrachten
Startbijeenkomst waar de meldcode door ons wordt geintroduceerd en uw beroepskrachten worden geïnspireerd om te gaan werken met de meldcode.  Deze kan gegeven worden voor kleine groepjes en voor grote groepen. Harten3 werkt hierin samen met trainingsacteurs en kan voor grote groepen gebruik maken van een uitgebreid netwerk van ervaren collega-trainers op de meldcode. Zie ook de studiedag samen met Boombeek Trainingen.

2. Opfristraining en verdiepingstraining, want wat aandacht krijgt groeit!
Werken met de meldcode vraagt om blijvende aandacht en misschien ook nog om verdere verdieping. Aansluitend op uw vraag bieden wij verdiepingstrainingen
Wij doen graag een passend aanbod op uw vraag waarin we ons aanbod in overleg met u afstemmen op wat goed gaat in het handelen volgens de stappen van de meldcode en wat (nog) aandacht vraagt, zoals communicatie met ouders,  omgaan met agressie, handelingsverlegenheid overwinnen), opfrisbijeenkomst.

Studiedag Harten3 en Boombeek Trainingen voor beroepskrachten

Wilt u in één dag uw hele team van professionals getraind hebben? Harten3 en Boombeek Trainingen hebben daarvoor gezamenlijk een studiedag ontwikkeld.

Leren werken met de meldcode én op een natuurlijke manier de regie houden tijdens een zorg- of meldingsgesprek, dat is waar deze studiedag over gaat.  Uw medewerkers kunnen te maken krijgen met zorgelijke situaties, waarbij er mogelijk sprake is van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Dit kan voor medewerkers en het team een pittig onderwerp zijn, wat verschillende reacties oproept. Herkent u dat medewerkers het onderwerp proberen te vermijden, niet weten hoe te handelen of juist (te) snel in actie willen komen? Na deze studiedag kunnen uw medewerkers professioneel met de meldcode aan de slag. Lees de hele tekst in onze gezamenlijke Flyer.

Verdiepings- of opfristraining, intervisie en coaching voor aandachtsfunctionaris(sen)

De trainers van Harten3 zijn aangesloten bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen (LVAK). De LVAK biedt de training Aandachtsfunctionaris en daarmee kennis, vaardigheden én tools om de meldcode te implementeren en borgen in de organisatie én om de professionals te begeleiden en ondersteunen. Klik hier voor het actuele aanbod van de LVAK. 

Harten3 biedt voor aandachtsfunctionaris in aansluiting op de LVAK training verdiepingsworkshops en -trainingen op maat, intervisie en coaching. Ook bieden wij ondersteuning bij de implementatie en borging van de meldcode.

 

Wilt u meer weten over ons aanbod? Neemt u vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.