HARTEN3
Training en Ontwikkeling

Intervisie & Coaching

Intervisie

Intervisie vergroot het lerend vermogen van een groep professionals, waarbij we ons methodisch richten op je beroepsontwikkeling bijvoorbeeld in je functie van aandachtsfunctionaris, zorgcoördinator, intern begeleider, hulpverlener in wijkteam, leerkracht, thuiszorgwerker etc.

Het op structurele wijze collegiale ondersteuning bieden bij door jou ingebrachte werksituaties gaan we methodisch aan het werk om je denken en weten, je gevoelens en inzichten, handelingsvaardigheden en –mogelijkheden op elkaar afstemmen.

We gaan methodisch aan de slag; door door te vragen, het probleem te verduidelijken en hierbij de probleeminbrenger zoveel mogelijk ruimte te geven naar zijn eigen oplossing te zoeken. Intervisie is een systematische aanpak van werkproblemen gericht op concrete uitkomsten. Een bruikbare hulp dus om je rol op een nog betere manier te vinden en persoonlijker te kunnen uitoefenen. Een manier om gebruik te maken van onderlinge kwaliteiten.

Intervisie kan in groepen van 3 tot 6 personen.

Irene de Heer begeleidt deze bijeenkomsten als intervisor en conformeert zich met de gedragscode van de LVSC, de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches. De eerste paar sessies wordt begeleid, daarna zijn medewerkers in staat dit zelfstandig op te pakken.

Wil je meer weten? Bel dan met Irene de Heer, telefoon 06 30798751, of vul het contactformulier in.

 

 

 

Coaching

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij jij op interactieve wijze wordt aangezet tot effectief gedrag. We werken met haalbare en specifieke leerdoelen die in overleg met jou en zo gewenst ook de organisatie worden vastgesteld en geëvalueerd. De begeleiding is direct en betrokken en wij gaan de confrontatie, emotie en dat wat belemmert aan.

Zo wordt bijvoorbeeld heel wat van je verwacht als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Organiseren, profileren, ondersteunen, coachen, adviseren en stimuleren. Het kan zijn dat je je in een aantal van deze competenties verder wilt ontwikkelen of dat andere eigenschappen van jou je in je functioneren belemmeren.

Denk bijvoorbeeld aan:

  1. Nog zoekende zijn naar je rol als aandachtsfunctionaris en daar nog wat onzeker in zijn.
  2. Onzekerheid over je manier van communiceren en samenwerken met of tussen anderen.
  3. Collega's aanspreken op verantwoordelijkheden en taken en tegelijkertijd in verbinden blijven staan.
  4. Moeillijk nee kunnen zeggen en daardoor altijd veel te veel werk op je hals halen.
  5. Vastzittende en zich herhalende niet-handige gedragspatronen en deze wilt leren herkennen en veranderen.

Herken je je hierin? Dan is wellicht een coachtraject iets voor jou. Hoeveel gesprekken nodig zijn voor jouw coachingstraject is mede afhankelijk van je coachingsvraag. Gemiddeld blijken ca. 5 gesprekken voldoende te zijn.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.