HARTEN3
Training en Ontwikkeling

De wet Meldcode

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft als doel slachtoffers beter en eerder in beeld te laten komen, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

Werkgevers wordt gevraagd een eigen meldcode te ontwikkelen, met daarin de stappen van de meldcode. Verder vraagt de wet de meldcode te implementeren, het gebruik en de kennis van de meldcode te bevorderen onder de werknemers.

Minister De Jonge: 'We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar  een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.'

 

De Meldcode in de praktijk

De meldcode zet je in bij (een vermoeden van)  huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij om vermoedens van fysiek geweld, van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. De stappen van de meldcode helpen de professionals om daar zorgvuldig en doortastend mee om te gaan.

Daarvoor is het nodig dat professionals voldoende kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling hebben en goed uit de voeten kunnen met de meldcode.

U kunt uw professionals ondersteunen door:

 • hen te trainen in het signaleren en handelen én
 • aandachtsfunctionaris(sen) te benoemen voor implementatie en borging van de meldcode en voor coaching en ondersteuning van de beroepskrachten.
 • aandachtsfunctionaris(sen) te trainen in hun taak/rol in de meldcode.
 • de meldcode structureel op de agenda te zetten.

 

 

 

 

Op de hoogte blijven van ons trainingsaanbod?

  captcha
  Voer aub de code hieronder in.

  Gerda Roos
  Oprichter & Trainer

  Gerda Roos heeft ruime ervaring als personeel- en organisatie-adviseur, manager, coach en trainer. Als betrokken bouwer zet zij zich in om de meldcode handen en voeten te geven binnen organisaties. In plaats van een ‘papieren tijger’ wordt de meldcode zo een en praktisch werkend hulpmiddel, dat beroepskrachten ondersteunt bij zorgen om een kind of volwassene(n).

  Email
  Irene de Heer
  Oprichter & Trainer

  Irene de Heer heeft gewerkt als personeel- en organisatieadviseur, manager, bedrijfsmaatschappelijk werker en intervisor. Vanuit haar huidige rol als coach, trainer en supervisor gaat zij op betrokken wijze de confrontatie, emotie en dat wat belemmert aan. Zij werkt aan keuzemogelijkheden waardoor weer nieuwe ruimte en energie ontstaat. Door de theorie te vertalen naar de praktijk weet zij mens en organisatie in beweging te krijgen.

  EmailWebsite

   Contactformulier


   Houd me op de hoogte van andere trainingen.


   captcha
   Voer aub de code hieronder in.